Braki pomocniczych rąk w warsztatach i fabrykach 09.08.1864

Prasowe To&Owo

Braki pomocniczych rąk w warsztatach i fabrykach (09.08.1864) – godzące utratą zarobku przez łódzkich fabrykantów, a do problemu odniósł się łódzki policmajster w ogłoszeniu policyjnym.

Z prasy łódzkiej.

Fabrykanci miasta Łodzi wystąpili do mnie z podaniem, w którem przywodzą, iż dziewczęta przy warsztatach tkackich, zajmujące się zwijaniem bawełny na motki, jak również i robotnicy płci męskiej, godzą się zwykle tylko na jeden tydzień, po upływie którego, przyjmują stosownie do upodobania robotę w innej fabryce, przez co właściciele tychże narażeni są często, dla braku pomocniczych rąk do pracy i z stąd wynikłej stagnacyi fabryk na znaczne, straty, a czeladź na utratę swojego zarobku. Fabrykanci więc miasta Łodzi w podaniu swem proszą władzy o zaradzenie tej niedogodności.
Przekonawszy się o ważności przedmiotu tak dla fabryk, jak i dla licznej ludności rzemieślniczej tutejszego miasta, znajdującej w tychże zarobek t. j. jedyny środek utrzymania swego bytu, postanowiłem za pośrednictwem publicznego ogłoszenia zapowiedzieć wszystkim fabrykantom i klasie rzemieślniczo-roboczej, ażeby pierwsi, nie ważyli się przyjmować robotników jak za ugodą kwartalną, półroczną lub roczną (jednakże za wynagrodzeniem każdotygodniowem) drugim zaś zabraniam stawiać temu postanowieniu jakikolwiek opór.
Dążnością moją było zawsze i jest przyczynić się o ile można do rozwoju przemysłu i handlu, a przez to do świetności miasta i dobrego bytu jego mieszkańców a szczególności tej klasy biedniejszej, która przez stagnacyą fabryk w upłynionych latach najwięcej ucierpiała; dla tego mam nieomylną nadzieję, iż ona chętnem zastosowywaniem się do niniejszego rozporządzenia, wyłącznie jej dobro mającego na celu, okaże swoje uznanie, i zarazem dowiedzie swego zamiłowania do porządku i pracy, a przez to zjedna sobie i nadal względy i protekcyę zwierzchniej władzy.
w Łodzi dnia 24 Lipca (5 Sierpnia) 1864 r.
Major Kaliński.

09.08.1864 | Ogłoszenia policyjne. Policmajster miasta Łodzi | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1864, Nr 76 | Zbiory WBP w Łodzi.

Zachowano oryginalną treść ogłoszenia.