Amatorski koncert dobroczynny w Paradyzie Łódzkim 17.12.1863

Prasowe To&Owo

Amatorski koncert dobroczynny w Paradyzie Łódzkim (17.12.1863) a właściwie to Amatorski koncert wokalno-instrumentalny (jęz. niemiecki: Vocal und Instrumental Dilettanten Concert -/anons prasowy/) pod Dyrekcją p. J. M. de Gueldre. Wydarzenie owe w miejscowe jedynej w Łodzi gazecie odnotowano w ogłoszeniach zapraszając zainteresowanych na dzień 17 grudnia 1863 r. na godz. 6 wieczorem. Za wejście na dobroczynne wydarzenie od osoby trzeba było sakiewkę odchudzić zaledwie o Złp. 3 gr. 10.

Ogłoszenia prasowa zapowiadające amatorski koncert dobroczynny w Paradyzie Łódzkim.

09.12.1863 | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Zeitung 1863, Nr 3 | Zbiory WBP w Łodzi.

„W Czwartek dnia 17 Grudnia 1863 r. Koncert amatorski w Paradyzie pod Dyrekcją p. J. M. de Gueldre na korzyść ubogich dzieci wszelkich wyznań miasta tutejszego. Bliższe szczegóły programy ogłoszą.”

12.12.1863 | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Zeitung 1863, Nr 4 | Zbiory WBP w Łodzi.

„W Czwartek dnia 17 Grudnia 1863 r. Koncert amatorski w Paradyzie pod Dyrekcją p. J. M. de Gueldre.
Program.
Oddział 1szy.
1) Uwertura na orkiestrę.
2) Duo na fortepian i skrzypce.
3) Trio W. Bach na skrzypce, Violoncellę i fortepian.
4) Chór męski z towarzyszeniom fortepianu.
Oddział 2gi.
5) Solo na trąbce chromatycznej z towarzyszeniem orkiestry.
6) Solo na skrzypce z towarzyszeniem fortepianu.
7) Kwartet smyczkowy Onslowa Op. 9.
8) Chór męski utworu J. F. Dobrzyńskiego.
Oddział 3ci.
9) Uwertura na Orkiestrę.
10) Duo na ogue-melodium i fortepian.
11) 7me Aire Variée. Beriota. Solo na skrzypce z towarzysz. orkiestry.
12) Kwartet smyczkowy. Onslowa Op. 4.
13) Meditations Seb. Bach. Wielki Sextet na fortepian, Orgue-Melodium i kwartet smyczkowy.
Cena wejścia Złp. 3 gr. 10.”

16.12.1863 | Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Zeitung 1863, Nr 5 | Zbiory WBP w Łodzi.

„W Czwartek dnia 17 Grudnia 1863 r. Koncert amatorski w Paradyzie pod Dyrekcją p. J. M. de Gueldre na korzyść ubogich dzieci wszelkich wyznań miasta tutejszego.
Program.
Oddział 1szy.
1) Uwertura na orkiestrę.
2) Duo na fortepian i skrzypce.
3) Trio W. Bach na skrzypce, Violoncellę i fortepian.
4) Chór męski z towarzyszeniom fortepianu.
Oddział 2gi.
5) Solo na trąbce chromatycznej z towarzyszeniem orkiestry.
6) Solo na skrzypce z towarzyszeniem fortepianu.
7) Kwartet smyczkowy Onslowa Op. 9.
8) Chór męski utworu J. F. Dobrzyńskiego.
Oddział 3ci.
9) Uwertura na Orkiestrę.
10) Duo na ogue-melodium i fortepian.
11) 7me Aire Variée. Beriota. Solo na skrzypce z towarzysz. orkiestry.
12) Kwartet smyczkowy. Onslowa Op. 4.
13) Meditations Seb. Bach. Wielki Sextet na fortepian, Orgue-Melodium i kwartet smyczkowy.
Cena wejścia Złp. 3 gr. 10. Początek o godz. 6.”

Powiązania z treścią.

  1. J. M. de Gueldre.
  2. Paradyz w Łodzi.