Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym z planem miasta i ośmiu rycinami wyd. 1853

Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym z planem miasta i ośmiu rycinami z roku 1853 w Warszawie, była pierwszą monografią o Łodzi historycznej, skreślona przez krajoznawcę, autora wielu opracowań z zakresu historii, geografii, etnografii i statystyki Oskara Flatta [1822-1872], drukiem zajęła się Drukarnia Gazety Codziennej. Zgodę na druk, z warunkiem złożenia w Komitecie Cenzury, po wydrukowaniu, prawem przepisanej liczby egzemplarzy wydał starszy cenzor Tripplin w dniu 23.11. (05.12.) 1851 roku w Warszawie. Publikacja monograficzna ukazywała się drukiem w odcinkach w Gazecie Rolniczej, Przemysłowej i Handlowej [1852, nr 27-29, 31-34, 36-39, 43-45, 47-48], w dodatku do Gazety Codziennej oraz w wydanej nakładem Gazety Codziennej jako samodzielna publikacja [1853]. W Roku 2002 roku dzięki Łódzkiemu Wydawnictwu GRAKO Sp. z o.o. ukazał się przedruk niniejszej monografii na podstawie udostępnionego przez WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi, egzemplarza pierwotnie wydanej książki. Przedruku dokonano przy wsparciu finansowym Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Łodzi.

Oskar Flatt urzędnik, dziennikarz, krajoznawca, autor wielu opracowań z zakresu historii, geografii, etnografii i statystyki, autor pierwszej monografii o Łodzi pt. Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym, zawierającej osiem pierwszych ilustracji obiektów łódzkich i pierwszy plan miasta (1853). Urodził się 06.11.1822 w Siedlcach, a zmarł 03.09.1872 w Warszawie, gdzie został pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej. Nagrobek odrestaurowany przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Warszawie z funduszy przekazanych w ramach 1% podatku (2006). 1

Imieniem Oskara Flatta nazwano ulicę w Łodzi, odchodzącą od alei Bartoszewskiego Władysława w Łodzi Górna. Ulica na Rokiciu początkowo była zwana ul. Nowo-Lipowa. W roku 1932 zyskała nazwę Flatta, upamiętniającą Oskara Flatta autora m. in. pierwszej monografii Łodzi. A tak ulica nazwę nosiła na przestrzeni lat XX-XXI wieku, i tak ul.: Flatta Oskara (obecna nazwa), Flatta Oskara (nazwa do 1990), Wallonenstrasse (nazwa w latach 1939-1945), Nowo-Lipowa (nazwa 1933), Nowo-Lipowa (nazwa 1925) i Nowo-Lipowa (nazwa 1913).

Zawartość publikacji.

Spis treści.

 1. Przedsłowie.
 2. Wstęp.
 3. I. Część historyczna.
 4. II. Część statystyczna.
 5. III. Część przemysłowa.
 6. a. Wyroby własne.
 7. b. Wyroby bawełniane.
 8. c. Wyroby lniane.
 9. IV. Pogląd ogólny.
 10. Dodatek.

Spis planów.

Plan miasta Łodzi, 1855.

Spis rycin.

Ratusz i Kościół Ewangelicki.
Kościół Katolicki.
Park Miejski [Ogród Angielski].
Zakład Fabryczny Geyera.
Zakład Fabryczny Petersa.
Zakład Fabryczny Moesa.
Zakład Fabryczny Grohmanna.
Zakład Fabryczny Fesslera.

Artykuły.

Notka informacyjna.

Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym z planem miasta i ośmiu rycinami, 1853. Autor Oskar Flatt.
Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym z planem miasta i ośmiu rycinami, 1853. Autor Oskar Flatt.
Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym z planem miasta i ośmiu rycinami, 1980. Autor Oskar Flatt.
Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym z planem miasta i ośmiu rycinami, 1980. Autor Oskar Flatt.

Tytuł. Opis miasta Łodzi.
Pod tytuł. pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym przez Oskara Flatta z planem miasta i ośmiu rycinami.
Wydawca. ?.
Autor. Oskar Flatt [1822-1872].
Rok wydania. 1853.
Miejsce wydania. Warszawa.
Druk. Drukarnia Gazety Codziennej, Warszawa.
Język. polski.
Typ. książka, historia Łodzi.
Lokalizacja oryginału. WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi.
Prawa: Domena publiczna.

Reprint.

Wydawnictwo. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
Rok wydania. 1980
Wydawca. Wydawnictwo GRAKO, Łódź.
Miejsce i rok wydania. Łódź, 2002, 2011.
Druk. Łódzka Drukarnia Dziełowa S.A. (2002), Druk. Drukarnia WIST (2011).
Język. polski.
Typ. książka, historia Łodzi.
ISBN. 83-914994-6-4.

Źródło.

 1. Oskar Flatt [1822-1872] pl.wikipedia.org [dostępność na dzień 06.07.2024]. ↩︎

Views: 10