Magazyn Mód F. Rzewuskiego

Magazyny

Magazyn Mód F. Rzewuskiego zlokalizowany był w Łodzi dawnej w Nowym Rynku pod Nr 7 w Domu Bernharda Ginsberga m. in. w roku 1864 /1/.

Z prasy łódzkiej m. in.

  • 28.06.1864. Magazyn Rzewuskiej lekcje francuskiego – „Osoba życząca sobie brać lekcye języka Francuskiego za bardzo mierne wynagrodzenie, może powziąć bliższą wiadomość w magazynie Pani Rzewuskiej na Nowem mieście.” /2/.
  • 23.07.1864. Magazyn Mód F. Rzewuskiego – „F. Rzewuski poleca szanownej publiczności MAGAZYN MÓD oraz wyroby jubilerskie, i platerowane, z najlepszych fabryk, po cenach nader umiarkowanych, w nowym rynku Nr. 7 w domu P. Bernharda Ginsberg.” /3/.

Źródło.
Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1864 /1/; 1864.06.28 nr 58 /2/; 23.07.1864 nr 69 /3/ – Zbiory WBP w Łodzi.