Zbiorowy grób żołnierzy poległych w 1939 Cmentarz Kurczaki 81/85 w Łodzi

Groby zbiorowe Obecnie Łódzkie

Zbiorowy grób żołnierzy poległych w roku 1939 roku mieści się przy głównej alei Cmentarza Rzymsko-Katolickiego św. Wojciecha przy ul. Kurczaki 81/85 w Łodzi.

W części środkowej grobu w jego głębi znajduje się krzyż, po którego stronie lewej są trzy a po prawej dwie tablice na których widnieją treści 46 poległych w 1939 roku żołnierzy (od września do grudnia podanego roku), i każda z nich podaje wrześniowych bohaterów z imienia i nazwiska wraz ze stopniem wojskowym, datą urodzenia i śmierci.

Napisy umieszczone na krzyżu i 5-ciu tablicach.

Napisy na krzyżu:
napis pionowy: „BRATNIA MOGIŁA”
napis poziomy: „CMENTARZ 1939 WOJENNY”.

Napisy na tablicy 1:
szer. Józef Chojnacki, strz. Stanisław Gorzelańczyk, strz. Stanisław Konwiński, szer. E. Koślawski, strz. Erwin Kzłowski, por. Jerzy Kulik, strz. Józef Rojek, szer. Piotr Trusz, Zygmunt Misztela, Zygmunt Wegliński

Napisy na tablicy 2:
Na tablicy zamieszczono imiennie 12-stu żołnierzy, w stanie obecnym niestety z nieczytelnym stopniem, nazwiskiem oraz w części imieniem. Przy każdym nazwisku podano datę śmierci oraz ile lat przeżył. Część imion jest czytelna i można podać żołnierzy o imieniu patrząc od góry, i tak np. Jan, Stanisław, Klemens, Bolesław, Ryszard, Józef.

Napisy na tablicy 3:
szer. Bronisław Bocian, por. Bronisław Nurda, strz. Franciszek Chojnacki, strz. Leon Cieślakowski, szer. Henryk Czekalski, strz. Piotr Frusz, szer. Franciszek Giziński, strz. Stanisław Gorzelańczyk, kpr. Franciszek Hebel, strz. Franciszek Kidon, szer. Franciszek Kiron

Napisy na tablicy 4:
szer. Stanisław Konszewski, strz. Jerzy Kubik, strz. Mieczysław Łancowski, strz. Stanisław Markiewicz, strz. Ludwik Nowaczyk, szer. Stanisław Prus, szer. Jan Skupiński, strz. Bronisław Witkowski, szer. Tadeusz Wolniewicz, Mieczysław Smoliński

Napisy na tablicy 5:
Ś. P. Kukuła Jan Kazimierz poległ 15.IX.1939
Ś. P. Kukuła Leopold zmarł w niewoli niemieckiej 15.X.1939
Ś. P. Kukuła Piotr Aleksander uczestnik Bitwy nad Bzurą, zmarł w czterdziestą rocznicę wybuchu II Wojny Świtowej

Dodatkowe informacje.

Nazwa miejsca pamięci: Zbiorowy grób żołnierzy poległych w 1933.
Miejsce: Cmentarz Katolicki pw. św. Wojciecha.
Adres: Łódź ul. Kurczaki 81/85.
Liczba żołnierzy: 46 wg imiennej listy umieszczonej na 5 tablicach.