Tablice pamiątkowe Łódź róg pl. Wolności a ul. Piotrkowska

Obecnie Łódzkie Tablice pamiątkowe

Tablice pamiątkowe umieszczone są na ścianach budynku w obecnym czasie mieszczącym Archiwum Państwowe w Łodzi. Na ścianie od strony ul. Piotrkowska i od strony placu Wolności nr 1.

Tablice pamiątkowe (pl. Wolności i Piotrkowska).

Treść na tablicy Nr 1 – Prawa miejskie dla osady Lodzia 1423 Piotrkowska:
„EX NAVICULA NAVIS” 1423-1823-1973 W ROKU JUBILEUSZOWYM 550 ROCZNICY NADANIA PRZEZ KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁĘ PRAW MIEJSKICH OSADZIE LODZIA ORAZ 150 ROCZNICY SPROWADZENIA PRZEZ RZĄD KRÓLESTWA POLSKIEGO PIERWSZYCH TKACZY KTÓRZY DALI POCZĄTEK ROZWOJOWI PRZEMYSŁU WŁOKIENNICZEGO RADA NARODOWA M. ŁODZI ŁÓDŹ LIPIEC 1973.”

Treść na tablicy Nr 2 – Potyczka w Nowym Rynku 11.11.1918 pl. Wolności:
„11 listopada 1918 roku podczas potyczki stoczonej z odziałem żołnierzy niemieckich na Nowym Rynku oddali życie za Ojczyznę p. por. Józef Bukowski Eugenia Wasiak Jan Gruszczyński Stefan Kołodziejczak w 75 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę – Łodzianie-„