Ogrodowa 2.2. Ogrody na Ogrodowej w Łodzi wystawa 09.2022

Obecnie Łódzkie Wystawy galerie

Ogrodowa 2.2. Ogrody na Ogrodowej – hasło wystawy zorganizowanej w Łodzi przy ul. Ogrodowa pod nr 24, składającą się z ok. 30 banerów zainstalowanych w oknach ściany głównej murowanego domu rodzinnego (famuły robotnicze Izraela Poznańskiego).

Wystawę zorganizowali Stowarzyszenie Byłych Włókniarzy i Włókniarek oraz Sympatyków Historii Łodzi „LUDZIE FABRYKI” oraz Fundacja Kulturalna „Ogrodowa” w ramach trwających obchodów święta ulicy Ogrodowej (16-19.2022). Natomiast w dniu 18.09.2022 w Hotelu The LOOM udostępniono wystawę archiwalnych zdjęć ulicy Ogrodowej z zasobów Archiwum Państwowego w Łodzi (APŁ).

Archiwum Państwowe w Łodzi (APŁ) nt. wystawy pisze m. in. cytat

Ideą święta było przypomnienie początków ulicy w XIX w., kiedy w miejscu obecnych zabudowań znajdowały się ogrody, kwitła uprawa warzyw i zbóż, a do miasta ściągali osadnicy z innych rejonów. Na bogaty program obchodów złożyły się wystawy, wycieczki i warsztaty. Wśród szeregu instytucji, które włączyły się w organizację wydarzenia, było Archiwum Państwowe w Łodzi. Przygotowało na tę okazję specjalne banery z wizerunkami archiwaliów odnoszących się do ul. Ogrodowej, które ozdobiły okna zabytkowego domu familijnego położonego przy ww. ulicy. Na ekspozycji wykorzystano zdjęcia przedstawiające: fabrykę Izraela K. Poznańskiego, członków Straży Ogniowej przy wspomnianych zakładach, mauzoleum-kaplicę Karola Scheiblera na Starym Cmentarzu w Łodzi oraz plan miasta z ok. 1906 r. Zaprezentowane na banerach materiały pochodzą z zespołów archiwalnych: Archiwum Włodzimierza Pfeiffera (księgarza i fotografa łódzkiego), Zbiór albumów ikonograficznych oraz Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Łodzi.” /1/.

Źródło.
/1/. Ogrodowa 2.2. Ogrody na Ogrodowej (aut. TWA / Archiwum Państwowe w Łodzi, skrót: APŁ; 19.09.2022 – lodz.ap.gov.pl) – dostępność na dzień 25.09.2022.