Łódź historia miasta poprzez wieki tom III od 1914 do 1945 encyklopedia wyd. 2024

Łódź historia miasta poprzez wieki tom III wydania encyklopedycznego obejmującego okres od 1914 do 1945 ukazało się w czerwcu 2024 Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego pod redakcją naczelną zmarłego w 2024 prof. Przemysława Waingertnera.

Wydanie trzecie obejmuje historię Łodzi w latach 1914-1945, którego redaktorem naukowym serii jest profesor Jarosław Kita. Zespół redakcyjny wraz z Wydawcą niniejszą publikację wzbogacili licznymi fotografiami i mapami miasta.

Niniejsze wydanie składa się z 4 części, i tak:

  • Część 1 – Miasto w młynach Wielkiej Wojny.
  • Część 2 – Lata Drugiej Rzeczypospolitej.
  • Część 3 – Litzmannstadt.
  • Część 4 – Pieczęcie i herb Łodzi.

Kalendarium.

  • 20.06.2024. Premiera 3 tomu monografii pt. Łódź poprzez wieki. Historia miasta 1914-1945. W spotkaniu premierowym w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Jana Matejki 32/38 w Łodzi uczestnikami dyskusji byli: dr Aneta Stawiszyńska, dr Adam Sitarek i dr Marcin Szymański, a dyskusję poprowadził prof. Jarosław Kita.

Notka informacyjna.

Łódź historia miasta poprzez wieki tom 3 1914-1945. Okładka książki: autorzy Wydawca i zespół redakcyjny.
Łódź historia miasta poprzez wieki tom 3 1914-1945. Okładka książki: autorzy Wydawca i zespół redakcyjny.

Tytuł. Łódź historia miasta poprzez wieki.
Rok wydania. 2024.
Redakcja. Przemysław Waingertner (ur. 05.02.1969-zm. 31.01.2024, polski historyk, publicysta, profesor nauk humanistycznych).
Wydawca. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Koedycja. Biblioteka Miejska w Łodzi.
Partnerzy projektu. Archiwum Państwowe w Łodzi, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.
Tom. 3-y od 1914 do 1945 roku.
Liczba stron. 622.
Język. polski.
Data premiery. 20.06.2024.
ISBN. 978-83-8331-385-6.
e-ISBN. 978-83-8331-386-3.

Dostępność publikacji.

Views: 31