Księgarnia Ludwika Fischera w Łodzi

Księgarnie

Księgarnia Ludwika Fischera – mieściła się na łódzkiej mapie księgarń przy ul. Piotrkowska 48 (n. nr) w Łodzi, działalność prowadząc m. in. w roku 1899. /1/.

Źródło.
/1/. Księgarnia Ludwika Fischera w 1888 – Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888 – zbiory WBP w Łodzi.