Księgarnia Gebethnera i Wolfa w Łodzi

Księgarnie

Księgarnia Gebethnera i Wolfa na łódzkiej mapie księgarń mieściła się przy ul. Piotrkowska 87 m. in. w roku 1919. /1/.

Działalność w Łodzi.

  • 1919 – Informator m. Łodzi z kalendarzem na rok 1919. /1/.

Dodatkowe informacje.

Nazywa. Księgarnia Gebethnera i Wolfa.
Lokalizacja. Łódź ul. Piotrkowska 87.
Okres działalności m. in. 1919.
Działalność Łódzka.
Skład Księgarni Gebethnera i Wolfa.

Źródło.
/1/. Księgarnia Gebethnera i Wolfa w 1919 – Informator m. Łodzi z kalendarzem na rok 1919 – Zbiory WBP w Łodzi.