Kino Bajka Franciszkańska 31 w Łodzi

Kina

Kino Bajka obecnie już nie istniejące na łódzkiej mapie kin, usytuowane było przy ul. Franciszkańska 31 na Bałutach, pełniło funkcję kina i kino-teatru, a założycielami kina byli panowie Wacław Gądyński i Józef Białkowski [1928].

W 1931 roku zainstalowano aparaturę dźwiękową oraz ilość miejsc na sali kinowej zwiększono do miejsc 660 w drodze remontu. Ponownie zostało otwarte po zakończeniu II wojny światowej, bo już w styczniu 1946 roku i Kino kontynuowało ofertę repertuarową filmową aż do roku 1952 w którym doszło do zmiany nazwy kina na – Kino Pionier.

Dodatkowe informacje.

Nazwa kina. Kino Bajka.
Rodzaj działalności. kino, kino-teatr.
Adres. Łódź ul. Franciszkańska 31.
Założyciele. Wacław Gądyński, Józef Białkowski.
Rok założenia i rozpoczęcia działalności. 1928.
Rok zakończenia działalności. 1952.
Działalność następna. Kino Pionier.
Stan aktualny. nie istnieje.