Kantor Transportowy Edwarda Hertza

Kantory

Kantor Loterii Klasycznej działalność prowadzący w Łodzi m. in. w roku 1864.

Kalendarium.

  1. 17.05.1864. Kantor Loterii Klasycznej kolejny w Łodzi. W maju 1864 roku w Domu Dobrzyńskiego pod nr 241 w Nowym Rynku otwarto Kantor Loterii Klasycznej Królestwa Polskiego, o czym w prasie miejscowej zawiadomił mieszkańców kolektor – M. A. Kraunzilber.

Powiązania.

  1. Dom Dobrzyńskiego Nowy Rynek 241
  2. M. A. Kraunzilber (kolektor).

Źródło.
Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 17.05.1864 nr 41, Zbiory WBP w Łodzi.