Kantor Stręczeń Służących w Łodzi

Kantory

Kantor Stręczeń Służących istniał w Łodzi m. in. w roku 1864. O działalności z prasy Łódzkiej i regulowanych wg ówczesnych przepisów.

Kalendarz wydarzeń m. in.

  • 09.03.1864. Kantor Stręczeń Służących w Łodzi. W marcu 1864 roku udzielona była Instrukcja dla Kantoru Stręczeń Służących w mieście Łodzi w związku z utworzeniem w liczbie jednego, odpowiednio podług postanowienia Jaśnie Oświeconego Księcia Namiestnika Królewskiego z dnia 24 grudnia 1823 roku. Wg postanowienia, kantor rzeczony pozostawał pod nadzorem Policmajstra miasta Łodzi i jednego członka Rady Miejskiej. Pozwolenie na utrzymanie kantoru przez Radę Miejską miało być udzielone kandydatowi z odpowiednio posiadanymi kwalifikacjami oraz po złożeniu kaucji w kwocie Rsr. 100.

Dodatkowe informacje.

Nazwa. Kantor Stręczeń Służących.
Lokalizacja. Łódź.
Okres przybliżony. 1864.

Źródło.
Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 09.03.1864 nr 2; 16.03.1864 nr 22, Zbiory WBP w Łodzi.

Pełna treść publikacji z łódzkiej prasy.

Kantor Stręczeń Służących w Łodzi 1864 - Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 09.03.1864, Nr 20. Zbiory WBP w Łodzi.
Kantor Stręczeń Służących w Łodzi 1864 – Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 09.03.1864, Nr 20. Zbiory WBP w Łodzi.