piątek 1 grudzień 2023
Wydarzenia m. Łodzi i okolic, przypadające w miesiącu styczniu.
  • 01.01.1846. Dokonano otwarcia pierwszego w m. Łodzi szpitala pn. Szpital św. Aleksandra na ówczesnym pustym terenie Rynku Fabrycznego przy ul. Piotrkowska (obecnie plac Katedralny).
  • 06.01.1805. Urodził się w Berlinie Ludwik Geyer przemysłowiec, jeden z pionierów rozwoju przemysłu włókienniczego w Łodzi. Zmarł 21 października 1869 w Łodzi.
  • 27.01.1867. Cukiernik Józef Czapiewski dokonała otwarcia cukierni w Domu Józefa Zanda przy ul. Piotrkowska w Łodzi.
  • 30.01.1821. Tego dnia Łódź otrzymała prawa osady fabrycznej, dając początek przestrzennemu i gospodarczemu rozwojowi miasta. Na czele władz miasta stał wówczas burmistrz, dysponując aparatem wykonawczym w postaci urzędu municypalnego.