1887. Kalendarium historyczne m. Łodzi

Kalendarium

Wydarzenia historyczne w m. Łodzi, przypadające w Roku 1887.

Wrzesień 1887.