1865. Kalendarium historyczne m. Łodzi

Kalendarium

Wydarzenia w Łodzi i okolicy, przypadające w roku 1865.

Kalendarz w 1865 m. in.

  1. 1865. Łódź posiada kolejowe połączenie przez Koluszki z Drogą Żelazną Warszawsko-Wiedeńską.