1842. Kalendarium historyczne m. Łodzi

Kalendarium

Wydarzenia historyczne w m. Łodzi, przypadające w Roku 1842.

Kalendarz w 1842 m. in.

  • 1842. Łódź stała się 2-gim, co do wielkości miastem w Królestwie Polskim.