piątek 1 grudzień 2023

Wydarzenia historyczne w m. Łodzi, przypadające w Roku 1793.

W roku 1793 m. in.

  • 1793. Roku tego Łódź znalazła się w granicach państwa pruskiego - prowincji Prusy Południowe. Dobra biskupie zostały sekularyzowane i miasteczko stało się własnością rządową.
  • 1793. Ukazała się publikacja książkowa pt. O Ustanowieniu i Upadku Konstytucyi Polskiey 3go Maja 1791 autora Hugo Kołłątaja (1793, cz. 1 i 2).