1766 Kalendarium historyczne m. Łodzi

Kalendarium

Wydarzenia historyczne w m. Łodzi, przypadające w Roku 1766.

  1. 1766. Wzniesiony w XV w. Kościół w Mileszkach w skutek pożaru (1765) został odbudowany. Ponownie spłonął w roku 2015, a w 2021 roku rozpoczęto prace odbudowy kościoła.