Introligatornia Karoliny Kolińskiej Średnia w Łodzi

Introligatornia Karoliny Kolińskiej mieściła się przy ul. Średnia 23 [n. nr] ob. ul. Pomorska w Łodzi m. in. w latach 1897-1900. Z działalnością Karoliny Kolińskiej powiązane były Drukarnia i Litografia w Łodzi. 1; 2.

Źródło.

  1. Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893. Zbiory WBP w Łodzi. ↩︎
  2. Czas kalendarza na rok 1900. Zbiory WBP w Łodzi. ↩︎

Views: 2