Hotel Wenecki w Łodzi

Hotele

Hotel Wenecki – istniał w Łodzi przy ul. Cegielniana 271 (nr hip.) ob. ul. Jaracza Stefana, m. in. w roku 1893.

Źródło.
Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893 – zbiory WBP w Łodzi.