Hotel Polski w Łodzi

Hotele

Hotel Polski C. Klukowa – zlokalizowany był w Łodzi przy ul. Piotrkowska nr 3 (283 nr hip.), działalność prowadząc m. in. w latach 1888 – 1893.

Źródło.
Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888 – zbiory WBP w Łodzi.
Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893 – zbiory WBP w Łodzi.