Hotel Europejski w Łodzi

Hotele

Hotel Europejski – istniał w Łodzi przy ul. Zawadzka 10 (nr hip.) ob. ul. Próchnika Adama, m. in. w roku 1893.

Źródło.
Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893 – zbiory WBP w Łodzi.