piątek 1 grudzień 2023

Farbiarnia Jana Macka mieściła się przy u. Drukarska 299 [d. nr] m. in. w latach 1858-1864.

Z prasowego ogłoszenia z dn. 06.02.1864.

"Od sześciu lat jak mieszkam w Łodzi ciszę się zaufaniem szanownej publiczności - i poczytuję sobie za obowiązek podać do wiadomości, że jak dawniej tak i teraz trudnię się farbowaniem i drukowaniem jedwabiu - jedwabnych materyj - wstążek - bawełny i wełny: przytem mam honor zwrócić uwagę interesantów nadto, że obstalunki przyjmuję tylko w własnem mieszkaniu za właściwym kwitem. Farbiarnia moja jak zawsze na ulicy Drukarskiej Nr. 299. Jan Mack."

Oferowanie usług farbiarskich 23.04.1864.

"Od sześciu lat jak mieszkam w Łodzi, cieszę się zaufaniem szanownej publiczności - poczytuję sobie za obowiązek podać do wiadomości, że jak dawniej tak i teraz trudnię się farbowaniem i drukowaniem jedwabin - jedwabnej materyj - wstążek - bawełny i wełny; przytem mam honor zwrócić uwagę interesantów nadto, że obstalunki przyjmuję tylko w własnem mieszkaniu, za właściwym kwitem.
Farbiarnia moja jak zawsze, na ulicy Drukarskiej Nr. 299.
Jan Mack.
"
23.04.1864 | Jan Mack | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864, Nr 32 | Zbiory WBP w Łodzi.

Oferowanie usług farbiarskich 05.07.1864.

"Wszystkie gatunki - materyj jedwabnych, wstążki, chustki, suknie bawełniane i wełniane przyjmuję do farbowania, za umiarkowane wynagrodzenie; mieszkam przy ulicy Drukarskiej Nr: 299.
J. Mack. farbiarz.
"
05.07.1864 | Jan Mack | Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864, Nr 61 | Zbiory WBP w Łodzi.

Dodatkowe informacje.

Nazwa. Farbiarnia Jana Macka.
Właściciel. Jan Mack.
Lokalizacja. Łódź ul. Drukarska 299 [d. nr].
Okres przybliżony. 1858-1864.

Powiązania z treścią.
Mack Jan (farbiarz).
Drukarska (ulica w Łodzi) 299 (d. nr).
Farbiarnie w Łodzi.

Źródło.
Farbiarnia Jana Macka z prasowego ogłoszenia z dn. 06.02.1864 - Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 06.02.1864 nr 11, Zbiory WBP w Łodzi.
Jan Mack oferowanie usług farbiarskich 06.04.1864 - Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 06.04.1864 nr 27, Zbiory BP w Łodzi.
Jan Mack oferowanie usług farbiarskich 05.07.1864 - Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 05.07.1864 nr 61, Zbiory BP w Łodzi.