Drukarnia Dziennika Łódzkiego Łódź pasaż Meyera

Drukarnia Dziennika Łódzkiego Stefana Kossutha mieściła się w pasażu Meyera w Łodzi, działalność prowadząc m. in. w roku 1893. Zatrudniała 15 pracowników (1893). 1

Źródło.

  1. Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893 – zbiory WBP w Łodzi. ↩︎