piątek 1 grudzień 2023

Cukiernia M. Abramowicza cukiernika mieściła się przy ul. Piotrkowska 16 u schyłku XIX wieku.

Dodatkowe informacje.

Nazwa. Cukiernia M. Abramowicza.
Właściciel. M. Abramowicz.
Okres Łódzki. Schyłek XIX w.

  • Działalność.
    1. Cukiernia M. Abramowicza.
  • Miejsce działalności.
    1. Łódź ul. Piotrkowska 16.