Cukiernia Otto Hugo Szwetysza w Łodzi

Cukiernia należąca do Otto Hugo Szwetysza zlokalizowana była w Łodzi m. in. 1863-1900.

W Cukierni należącej do Otto Hugo Szwetysza, działającej w Łodzi, do nabycia była nie tylko oferowane klientom i klientkom wyroby cukiernicze, ale też u właściciela można było nabyć np. bilety na koncert przebywającego w Łodzi wiolonczelisty Stanisława Thalgrüna [05.1864]. Zakład Cukierniczy Otto Hugo Szwetysza prowadził działalność w Łodzi m. in. w latach 1863 – 1900. Zakład Cukierniczy Otto Hugo Szwetysza w grudniu 1863 roku polecał różnym osobom cierpiącym na kaszel ulepek rzodkwiany własnego wyrobu, jako skuteczny środek na kaszel. W Cukierni tejże, poza jej główną działalności, można było np. nabyć bilety na łódzki koncert wiolonczelisty Stanisława Thalgrüna [26.05.1864], złożyć zamówienia do p. Lewickiego czasem krótkim przebywającym w Łodzi usłużnie polecając usługi w zakresie strojenia i naprawy fortepianów [02.1867]. W Cukierni do nabycia były bilety na kąpiele zimne i prysznice w Domu Otto Hugo Szwetysza [1868].

Z wydarzeń m. in.

  • 12.1863 – Można było nabyć ulepek rzodkwiany własnego wyrobu, jako skuteczny środek na kaszel. 1
  • 05.1864 – Dostępne były u właściciela cukierni bilety na majowy koncert wiolonczelisty Stanisława Thalgrüna. 2
  • 02.1867 – Można było składać zamówienia w zakresie strojenia i naprawy fortepianów przez Lewickiego czasowo przebywającego w lutym w Łodzi. 3

Z łódzkiej prasy.

Zakład Cukierniczy Hugo Ottona Szwetysza 1863. Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1863 nr 3. Zbiory WBP w Łodzi.
Zakład Cukierniczy Hugo Ottona Szwetysza 1863. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1863 nr 3. Zbiory WBP w Łodzi.
Zakład Cukierniczy Hugo Ottona Szwetysza 1864. Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1864 nr 110. Zbiory WBP w Łodzi.
Zakład Cukierniczy Hugo Ottona Szwetysza 1864. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1864 nr 110. Zbiory WBP w Łodzi.
Zakład Cukierniczy Hugo Ottona Szwetysza 1867. Łódzkie Ogłoszenia - Lodzer Anzeiger 1867 nr 14. Zbiory WBP w Łodzi.
Zakład Cukierniczy Hugo Ottona Szwetysza 1867. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1867 nr 14. Zbiory WBP w Łodzi.

Notka prasowa.

Nazwa. Cukiernia i Zakład Cukierniczy Otto Hugo Szwetysza.
Właściciel. Otto Hugo Szwetysz.
Okres Łódzki m. in. 1863-1900.
Działalność. Cukiernia Otto Hugo Szwetysza; Zakład Cukierniczy Otto Hugo Szwetysza.
Powiązania. Stanisław Thalgrün wiolonczelista; p. Lewicki; Usługi lecznicze; Kąpiele zimne i prysznice.

Źródło.

  1. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 05.12.1863 nr 2 – Zbiory WBP w Łodzi. ↩︎
  2. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 19.05.1864 nr 42 – zbiory WBP w Łodzi. ↩︎
  3. Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger 1867 nr 14. Zbiory WBP w Łodzi. ↩︎

Views: 16