Cukiernia A. Wüstehubego Piotrkowska Łódź

Cukiernia A. Wüstehubego (A. Wistehubego) mieściła się w Łodzi przy ul. Piotrkowska 45 (267 nr hip.) w Domu Czapiewskiego m. in. w latach 1888 – 1893. 1; 2.

Cukiernia A. Wüstehubego 1888. Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888 - zbiory WBP w Łodzi.
Cukiernia A. Wüstehubego 1888. Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888 – zbiory WBP w Łodzi.

Źródło.

  1. Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888 – zbiory WBP w Łodzi. ↩︎
  2. Łodzianin kalendarz informacyjno-adresowy na rok 1893 – zbiory WBP w Łodzi. ↩︎

Views: 1