Budowle czyli Obiekty w m. Łodzi i jej okolic oraz w regionach

składające się na:

Budowle
  • Budynki z przeznaczeniem mieszkalnym, biurowym, przemysłowym czy handlowym.
  • Obiekty budowle jak: mosty, wiadukty, tunele, lotniska, cmentarze czy pomniki.
  • Budowle funkcyjne, jak: transport, komunikacja, urzędy i instytucje.
  • Obiekty takie jak: Drewniaki, Kamienice, Pałace i Wille.
  • Obiekty związane z estetyką przestrzeni publicznej.
  • Obiekty tzw. małej architektury, jak: Kapliczki, Krzyże przydrożne, Figury, Posągi, Wodotryski czy elementy architektury ogrodnicze, parkowej bądź terenów zielonych.
  • Obiekty tzw. małej architektury związane z kultem religijnym.

Views: 0