Alter Ring rynek w Łodzi

Alter Ring dawna nazwa w jęz. Niemieckim rynku w Łodzi, zwanego w jęz. Polskim, jako Rynek Starego Miasta, istniejące w latach 1915-1918, w nazwie współczesnej Stary Rynek w rejonie Bałut.

Publikacje m. in.

Rok 1853.

Alter Ring dawna nazwa w jęz. niemieckim rynku w Łodzi występuje na mapie pt. Plan miasta Łodzi z 1853 r., autora Seweryna Olszczyńskiego (1801-1876), zamieszczonej przez Oskara Flatta – autor książki pt. Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym z planem miasta i ośmiu rycinami (Warszawa, 1853). Umiejscowienie rynku na planie oznaczono Nr 1.

Notka informacyjna.

Nazwa. Alter Ring.
Nazwa dawna. Alter Ring.
Nazwa dawna. Rynek Starego Miasta.
Nazwa obecna. Stary Rynek.
Okres (lata). 1915-1918.
Rejon Łódzki. Bałuty.

Views: 11